bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

VIII Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków

W dniu 26 maja w naszym przedszkolu odbyło się ogólnopolskie wydarzenie o charakterze sportowym zwane „Sprintem do Maratonu”, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. Przedszkolaki miały za zadanie przebiec dystans dostosowany do ich możliwości fizycznych, któremu nadany został olimpijski duch. W naszym przedszkolu młodsze dzieci przebiegły jedno okrążenie szkolnego boiska, czyli dystans 224 metrów, a starszaki dwa okrążenia. W biegach wzięło udział osiem grup przedszkolnych - w sumie 156 uczestników. Wydarzenie uroczyście otworzyła pani Dyrektor Aleksandra Dopierała, która serdecznie powitała wszystkich zebranych i uświadomiła, jak ważna w rozwoju dziecka jest aktywność ruchowa. Następnie przedszkolaki wraz z paniami odśpiewały hymn „Sprintem po zdrowie”. Kolejnym punktem była krótka rozgrzewka poprowadzona przez panią Kamilę Królicką - koodynatora tego wydarzenia w naszym przedszkolu. Kulminacyjnym momentem było przebiegnięcie kolejno przez grupy wyznaczonej trasy, której dystans przebiegnięty przez wszystkie dzieci łącznie wyniósł 13490 m. Po ukończonym biegu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i medal przygotowany przez panią Monikę Mikołajczuk. Jak wiele emocji dostarczył Maraton Przedszkolaków można zauważyć w załączonej fotorelacji, do obejrzenia której gorąco zachęcamy.

 

SPRINTEM DO MARATONU

DO BIEGU… GOTOWI? START!

W najbliższy czwartek – 26 maja 2022 roku – nasze przedszkolaki wezmą udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”. Celem tego wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzowanie biegów wśród dzieci, a także zachęcanie ich do regularnej aktywności fizycznej już od najmłodszych lat.

W wydarzeniu wezmą udział:

KRASNOLUDKI

KRÓLICZKI

MALI ODKRYWCY

SMERFY

GWIAZDECZKI

JEŻYKI

MOTYLKI

ŻABKI

MISIE

Bardzo prosimy, aby w czwartek dzieci przyszły do przedszkola w strojach sportowych adekwatnych do pogody (spodenki, koszulki, spodnie dresowe, bluzy, adidasy). Dziękujemy!

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2022/2023

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2022/2023. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2022 r. do 21.02.2022 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2022 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony w systemie naboru wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wypełniony w systemie naboru, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

25 marca 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 25 marca od godz. 13.00 do 31 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 19/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo oświatowe

 

Dyżur wakacyjny 2022

Informujemy, że placówkami dyżurnymi w czasie przerwy wakacyjnej będą:


w lipcu 2022 r.:
– Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Waryńskiego 1
– Przedszkole Samorządowe nr 11 ul. Sidorska 20
– Przedszkole Samorządowe nr 13 ul. Kazimierza Jagiellończyka 17
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Moniuszki 36


w sierpniu 2022 r.:
– Przedszkole Samorządowe nr 14 ul. Łukaszyńska 34
– Przedszkole Samorządowe nr 17 ul. Zygmunta Starego 4
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Sportowa 7
– 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Leszczynowa 16


Zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny przyjmowane są przez nauczycieli poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r.